Các vị trí tuyển dụng

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG
Năm 2019, đợt III và tuyển tiếp đợt I, II
I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG    
Stt Phòng/Ban/Bộ phận Vị trí cần tuyển SL cần tuyển Thời gian dự kiến
1 Phòng kỹ thuật Kỹ sư thiết kế nhà thép tiền chế kho xưởng 1  Tháng 7/2019 
2 Phòng kỹ thuật Kỹ sư quản lý thi công kết cấu thép 1  Tháng 7/2019 
3 Phòng kỹ thuật Kỹ sư kết cấu  1  Tháng 7/2019 
4 BP kỹ thuật Thợ hàn 8  Tháng 7-9/2019 
5 Phòng HCNS Lễ tân 1  Tháng 7/2019 
6 Phòng HCNS Nhân viên Hành chính - Nhân sự 1  Tháng 9/2019 
7 Phòng kinh doanh Nhân viên kinh doanh 5  Tháng 7/2019 
8 Phòng kinh doanh Nhân viên sales support và marketing 1  Tháng 6/2019 
9 Phòng kỹ thuật Nhân viên lập trình và vận hành máy CNC 4  Tháng 7/2019 
10 Phòng kỹ thuật Kỹ sư cơ điện 2  Tháng 7/2019 
11 Phòng kỹ thuật Kỹ sư môi trường nước thải 1  Tháng 7/2019 
12 Phòng kỹ thuật Kỹ sư xây dựng công trình dân dụng 1  Tháng 7/2019 
13 Phòng kỹ thuật Kỹ sư chế tạo máy 6  Tháng 8/2019 
14 Phòng dự án Kỹ sư thiết kế chế tạo máy 1  Tháng 8/2019 
    TỔNG 34  

 


Bài viết khác:

Chính sách - Mẫu biểu