Sản phẩm khác

Công ty Cổ Phần Cơ Khí Môi Trường Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực y tế, môi trường, khoa học công nghệ. VMECO thi công xây dựng và cung cấp các sản phẩm trong các phòng thí nghiệm tại bệnh viện, trường học,....