Nhà máy xử lý rác thải Thành Phố Bảo Lộc

 

 Dự án khác:

Nhà máy xử lý rác thải thành phố Đà Lạt

Lò đốt PIP 603

Nhà máy xử lý phân Đồng Nai