Lò đốt PIP 603

Lắp khối đế và nấm khí

Lắp các khối còn lại

Lắp ráp sàn thao tác

Lắp hệ thống ống khói

 Dự án khác:

Nhà máy xử lý phân Đồng Nai