Thiết kế và thi công hệ thống phân loại rác thải sinh hoạt và Phân Vi sinh

Hê Thống phân loại rác thải sinh hoạt .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.     Sàn thao tác thủ công :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: W:\QUYVT_ HTNC\Anh nha may Rac Da Lat\IMG_4923.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Máy tuyển từ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.    Máy nghiền rác & Hệ Thống máy tách nước vỏ trái cây bằng trục vít:  

Description: IMG_1031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: IMG_1028                                         

                  Máy ép nước trục vít 1000 kg/h

e.      Máy sàng rung

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Hệ thống phân vi sinh :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác:

Cung cấp và sửa chữa các thiết bị công nghiệp phụ trợ

Cung cấp, thi công lò đốt rác sinh hoạt , Công nghiệp và rác y tế

Tư vấn Dịch vụ Môi Trường

Thiết kế và thi công nhà thép công nghiệp , nhà xưởng

Cung cấp và thi công hệ thống khí thải & khí cấp công nghiệp

Cung cấp và gia công hệ thống các loại băng tải và con lăn

Cung cấp và gia công cắt Laser , Chấn bẻ , Đột dập

Cung cấp thi Công Hệ Thống xử lý Nước Thải & Nước Cấp

Cung cấp thiết bị cơ khí & Chế tạo dây chuyến máy công nghiệp

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy công nghiệp